PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

Firma sa venuje projektovaniu ciest, miestnych komunikácií, spevnených plôch a parkovísk so všetkými súvisiacimi činnosťami.

Pômocky:

Projektovanie ciest:

Projektovanie ciest – technické predpisy:

Podkladové vrstvy, zemné práce:

Asfaltové vozovky:

Cementobetónové vozovky:

Dláždené plochy:

Dopravné inžinierstvo:

Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry: